Terme di Caracalla

Sugen på ett inomhusbad? Caracalla, eller Terme di Caracalla, är ett av de bäst bevarade badhusen från det gamla Romarriket som finns kvar. Badhuset byggdes år 217 e. kr. och akvedukten som försåg Terme di Caracalla med vatten hette Aqua Marcia.

Marcus Aurelius Bassanius var den romerska kejsare som lät bygga de första offentliga badhusen (termerna). Marcus var av galliskt ursprung, och han klädde sig som de brukade göra. Klädnaden bestod i en lång mantel eller kappa och en huva som hette caracalla.

Därför fick han smeknamnet Caracalla – det fick även bli namnet åt badhuset. Cirka 1600 person fick badande plats i dessa badhus, och även så i Terme di Caracalla.

De gamla badhusen var exklusivt reserverade för fria män med romerskt medborgarskap, och de användes till social mötesplats, de badade i varmvatten som avslappning, man tränade sin fysik här och förde lärda diskussioner inom allt från krigskonst, medicin och filosofi.

Trots att byggnaden är välbevarad så är det fortfarande en ruin, och växtligheten har börjat ta över. Men trots att murgrönan kryper lite varstans och träden växer tätt inpå så är det bara smickrande för den gamla ruinen – grönskan gör den bara vackrare.

Badhuset hade tidigare en del trädgårdar och parker, dessa har nu blivit en gräsplan där det bland annat anordnas konserter.

Inträdet kostar cirka 50 svenska kronor, och då får man ingen guide, utan en karta som man kan orientera sig efter.

Badhuset håller öppet från nio på morgonen till sju på kvällen på sommaren, och till halv fem på vintern. Måndagar har de bara öppet till två på eftermiddagen.