Colosseum

En färd till Rom är inte komplett utan att åtminstone besöka Colosseum en gång. Det finns alltid de som säger att resmål som Colosseum är överskattat – lyssna inte på dem!

Det ståtliga byggnadsverket påbörjades år 72 e. kr., och stod klart år 80 e. kr. Colosseum är uppbyggt lite som en fotbollsarena, med skillnaden att ”planen” är cirkelformad. Nere i grytan slogs män mot män och även mot blodtörstiga vilda djur.

Även om Colosseum är en otroligt mäktig och fascinerande byggnad, så får man inte glömma varför det byggdes. De romerska kejsarna använde Colosseum som en distraktion för folket, för att få dem att hålla sig upptagna medan kejsarna sög ut Roms rikedomar och levde det goda livet.

Otaliga människor och djur miste livet på arenan – det får man inte glömma.

Med det sagt är den 48 meter höga arenan, med sin dryga halvkilometer i omkrets, ett fantastiskt monument åt en tid långt svunnen. Under det enorma arenagolvet låg burarna där lejonen och de andra djuren hölls, och även andra faciliteter. Golvet finns inte längre, utan det är fritt synfält rakt ner i de gamla utrymmena.

Idag är det allmänt ansett av experter att Colosseum är i mycket dåligt skick, halva yttre muren är raserad och arenagolvet finns som sagt inte kvar. Anledningen till att det är så pass illa åtgånget är på grund av de jordbävningar som skakar Rom ibland.

Någon gång under historiens lopp plundrades Colosseum på en mängd värdefulla ting, exempelvis har all vit marmor försvunnit. Även en hel del av armeringen i stenen blev stulen, vilket resulterade i att Colosseum inte längre orkade stå emot jordbävningarnas kraft.

Till och med statyn av kejsar Nero smältes ned och smiddes till vapen vid tidigare plundringar.

Men tillräckligt mycket är fortfarande kvar för att ge ett mäktigt intryck om hur antikens Rom var.